Gauffinska Gården

Gauffinska Gården

Visste Du att…

Gustaf Reinhold Gauffin, tillhörig en vallonsläkt som 1627 invandrat till Sverige med Louis de Geer, föddes i Västgötska Östad 1799. Som fjortonåring antogs han som elev vid apoteket Kronan i Göteborg, där han efter fem år anställdes som receptarie efter avlagd examen. Via samma befattning på Akademiapoteket i Lund, kom han till Stockholm och avlade där Apotekarexamen 1827. Efter tjänster på apotek i Örebro och Lund, köpte han apoteket i Simrishamn år 1828.

Sveriges fjärde äldsta apotek

Åtta år senare 1836, köpte han på offentlig auktion apoteket Svanen i Kristianstad (Sveriges fjärde äldsta apotek, grundat 1624) efter Peter Cronius. Detta var beläget i små lokaler vid Östra Storgatan 8. Jöran Cronius, medgrundare av Kristianstads Sparbank, hade 1825 låtit bygga hus och gård vid Västra Storgatan 29, som han efter några år överlät på Friherrinnan Maria von Nolcken. 1842 inköpte G. R. Gauffin gården och flyttade fyra år senare apoteket Svanen hit. Sedermera utvecklades här en omfattande verksamhet med laboratorium, ”mineralvattenfabrik” och brännvinstillverkning – ”Gauffins Dubbelblandning” – som fanns att köpa på Systembolaget fram till 1998.

Apotekarnes

År 1857 överläts apoteksrörelsen på äldste sonen Georg Jacob, som efter några år i sin tur lämnade över till sin yngre bror Axel, för att själv bege sig till Stockholm, där han grundade ”Apotekarnes” mineralvattenfabrik. Varumärket lever än idag tillhörigt Carlsberg (julmusten).

Gauffinska Gården har allt sedan 1842 gått i arv och förvaltas i dag av 6:e generationen.

Länk till information om husen på Kristianstads kommuns hemsida. Sök på Frimuraren 3, Frimuraren 4 och Frimuraren 5.

Hörnet Västra Storgatan - Hesslegatan i mitten av 1800-talet.
Hörnet Västra Storgatan – Hesslegatan i mitten av 1800-talet. Man ser även ingången till Apoteket Svanen.
Apoteket Svanen i slutet av 1800-talet.
Apoteket Svanen i slutet av 1800-talet.
Flaskor från Axel Gauffins Mineralvatten-Fabrik
De tre vänstra flaskorna är från Axel Gauffins Mineralvatten-Fabrik. Citronlimonad, Vichyvatten samt Marienbadervatten. De tillverkades och såldes i Gauffinska Gården. Den högra flaskan är Pilsner från Finlandsbyggeri, även det från Kristianstad.
Tavla målad av Xxxxx Xxxxx , motivet är från Gauffinska Gården.
Utsikt över Gauffinska Gården från 1930-talet. Målningen är framställd av en konstnär som bodde i lägenheten med utsikt över familjen Nybergs takterrass. Den överlämnades till hyresvärden som ersättning för utebliven hyra.
Huset vid Östra Storgatan - Hesslegatan i Kristianstad.
Frimuraren nr 4 och nr 5. Byggherren Axel Gauffin syns i vit hatt på nedre balkongen.
Etsning av E. Johansson-Thor
Gauffinska gården i Kristianstad, ritad i januari 1918 av Emil Johansson-Thor.
Gauffins Dubbelblandning
Gauffins Dubbelblandning var en spritsort med ursprung i apoteksverksamheten i Gauffinska Gården. Varumärket övergick sedermera till Vin & Sprit som tog den ur produktion 1995.

Bilder från Gauffinska gården.