Gauffinska Gården

Gauffinska Gården

Lokaler

Cirka hälften av ytorna i Gauffinska Gården utgörs av lokaler fördelat på butik, kontor och servering. Storleksmässigt spann på 60 till 300 kvadratmeter.  Bra affärsläge på gågatorna mellan centrala stadens två torg. Naturligt god genomströmning tack vare omedelbar närhet till tåg- och bussterminal.

 

Kontakta oss för visning och mer information.

Hörnet Östra Storgatan -Hesslegatan, Kristianstad.
Hörnet Östra Storgatan – Hesslegatan, Kristianstad.