Gauffinska Gården

Gauffinska Gården

HYRESLEDIGT: Se under fliken ”Aktuellt” 

  • Kontor, Västra Storgatan 29, öppen planlösning + 3 rum, 165 kvm

Kontakta oss för visning och mer information:

Tel: 070-5355074

E-post: mail@twetman.com

Instagram: @gauffinskagarden

I hjärtat av Kristianstad

Gauffinska Gården bedriver en långsiktig förvaltning av äldre 
kulturhus i Kristianstads stadskärna, med fokus på kultur och kvalité.

Syftet är att väl tillvarata de unika egenskaper och särdrag som husen besitter. Detta för att öka attraktionsvärdet i fastigheterna och stadens centrala delar.

Målet är att skapa goda förutsättningar för alla kategorier hyresgäster som bor och verkar i husen. För de som bedriver näringsverksamhet, är syftet dessutom att skapa konkurrensfördelar.

Av de samlade ytorna utgörs c:a hälften av bostäder och den andra hälften av kontor, butiker och lokaler för servering.

Östra Storgatan i Kristianstad. Gauffinska Gården är fastigheterna som vetter mot Västra Storgatan, Hesslegatan och Östra Storgatan i Kristianstad. Bilden är tagen i samband med Bokfestivalen med bokbord längs med gågatorna.
Östra Storgatan i Kristianstad. Gauffinska Gården är fastigheterna som vetter mot Västra Storgatan, Hesslegatan och Östra Storgatan i Kristianstad. Bilden är tagen i samband med Bokfestivalen med bokbord längs med gågatorna.
Gauffinska gården i Kristianstad.
En av få kvarvarande svalgångar i Kristianstad.

 

Fasader mot Hesslegatan
Fasader mot Hesslegatan enligt uppmätning 1925

 

Västra Storgatan 29

Fasad Östra Storgatan 26 & 28

Ingång till innergården på Östra Storgatan 

Hesslegatan med laboratoriebyggnad från 1846, serveringslokal från 1920.
Hesslegatan med laboratoriebyggnad från 1846, serveringslokal från 1920.
Interiör från en av lägenheterna i Gauffinska Gården.
Interiör från en av lägenheterna i Gauffinska Gården.

 

Renovering av lägenhet i Gauffinska gården.
Renovering av lägenhet – svalgången – i Gauffinska gården.

 

Julfest I källaren på Gauffinska Gården